INFORMATIE

sportonoom gelooft sterk in het delen van kennis. Als specialist engageert sportonoom zich om een meerwaarde te betekenen voor u.


Hieronder delen we praktische info en documenten.

"sharing is caring"


Q&A: Kan een lid van de sportclub persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten  die hij als vrijwilliger voor de sportclub heeft uitgevoerd?

  • Neen. De vrijwilliger kan niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden wanneer hij een fout maakt en daardoor schade berokkent aan een derde. In drie gevallen kan de vrijwilliger toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit ingeval van herhaaldelijke lichte fout, zware fout of bedrog.

Q&A: Een (bestuurs)lid van de sportclub doet ook taken als vrijwilliger voor de sportclub buiten zijn mandaat als (bestuurs)lid om. Moeten wij dan ook de informatieplicht naleven ten opzichte van dit lid?


  • Ja. In principe is dit vereist. De wet stelt echter geen vormvoorwaarden aan het verstrekken van de informatie. Hierdoor kan het zijn dat het lid van de sportclub deze informatie reeds verkreeg binnen zijn mandaat in de sportclub.

Q&A: Wat zijn de sancties indien we geen verplichte verzekering voor vrijwilligers nemen?


  • De vrijwilligerswet voorziet niet in een sanctie voor organisaties die geen verplichte verzekering hebben afgesloten. Wel is het mogelijk dat in geval van problemen en bij gebrek aan verzekering, de organisatie die vrijwilligers tewerkstelt 'persoonlijk' wordt aangesproken voor de schade. Ook zullen de buitenstaanders die schade hebben geleden zich sneller wenden tot de leden en (dagelijks) bestuurders die dan mogelijks met hun persoonlijk vermogen de schade moeten betalen.